Personál MŠ

RIADITEĽKA NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY

PaedDr. Lucia Turčinová

EKONÓMKA

Ing. Tatiana Macháčová

SPRÁVCA INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Mgr. Branislav Macháč

PERSONALISTKA A MZDÁRKA

Jarmila Haferová

SLNIEČKOVÁ TRIEDA

p. učiteľky:

Mgr.Ivana Hrušková

Oľga Šebová

MRAVČEKOVÁ TRIEDA

p. učiteľky:

Bc. Andrea Kukumbergová

PaedDr. Lucia Turčinová

MOTÝLIKOVÁ TRIEDA

p. učiteľky:

Radomila Ružeková

Gabriela Chalabalová

PANI  UPRATOVAČKY

Petronela Horváthová

Janka Brunovská

Gabriela Ružičková

PANI KUCHÁRKY

Júlia Bilá – hlavná kuchárka

Jarmila Šafáriková

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Mgr. Veronika Turkovičová