Plán práce

 

Plán aktivít z plánu práce na školský rok 2022/2023

 

Jeseň Zima Jar Leto
Rodičovské združenie a rodičovské kruhy Pečenie medovníkov Návšteva knižnice Divadlo v BA
Deň rodiny a školy Sviatky Lucie Farbuľko – výtvarná súťaž v rámci spolupráce MŠ s ostatnými MŠ a s SOŠPg Výlet
Brigáda študentiek SOŠP Vianočný program pre MsCSS Jarná brigáda Rozlúčka s predškolákmi
Exkurzia do ovocného sadu pre predškolákov cez projekt Bona Fructi – školské ovocie Karneval v KD Deň matiek Športové hry
Prešovačka v pivnici Rodičovské združenie a rodičovské kruhy Vystúpenie na MÚ v Modre Výchovný koncert ZUŠ
Plavecký kurz Lyžiarsky kurz Plavecký kurz Exkurzia na policajnú školu v PK
Deň MŠ 4. november Korčuliarsky kurz Turistické vychádzky do prírodného prostredia Malých Karpát Športová olympiáda
    Návšteva múzeí a pamiatok mesta Výlet predškolákov
    Návšteva ZŠ v meste Modra