Zverejňovanie

Objednávky: TU

Faktúry: TU

Zmluvy: TU

Založenie účtov september 2015

Príjmový účet MŠ Kalinčiakova:zmluva o účte príjmový 2

Výdavkový účet MŠ Kalinčiakova:zmluva o účte výdavkový ú. 2 (466×640)

Účet sociálny MŠ Kalinčiakova:zmluva o účte výdavkový ú. 2 (466×640)

Účet pre jedáleň MŠ Kalinčiakova:zmluva o účte šj 2 (466×640)

Zmluva o dodávke plynu :spp

Západoslovenské elektrárne: ZSE

Zmluva o elektr. službách: zmluva o el. služ.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, hlásenie o zmene: bvs zmena

Telekom, dodatok: dodatok k zmluve Telekom

Zmluva o spolupráci: boni fructi

Dodávateľsko – odberateľská zmluva, potraviny: potraviny R. Novák

BVS –  BVS

Zmluva o elektronických službách Slovenská sporiteľňa a.s. – TU

Určenie spôsobu nakladania s vkladom na účte číslo: SK4609000000005079929236 – TU

Zmluva  o účte Komunal SS a.s. – TU

AXA – TU

Zmluva o elektronických službách  – TU

Slovak Telekom, a.s. – Zmluva o poskytovaní verejných služieb – TU 1 TU 2 TU 3

NN Tatry Sympatia d.d.s., a.s. – TU

Zmluva o poskytovaní pracovných zdravotných služieb – TU

Zmluva o bezpečnostno – technickej službe – TU

Služba BOPO – TU

Zmluva o poskytovaní služieb VEMA- TU

Zmluva o vedení a spracovaní mzdovej a personálnej agendy- TU