Identifikácia organizácie

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

 

MŠ Kalinčiakova

ul. Kalinčiakova č. 11

900 01 Modra

IČO: 42449120

DIČ: 2120120497

Bankový účet: Slovenská Sporiteľňa

 

Riaditeľka: PaedDr. Lucia Turčinová

riaditelka@mskalinciakova.sk

mail: ms.kalinciakova@azet.sk

tel.: 033/647 25 69

Prevádzka materskej školy je od 7.00 hodiny do 17.00 hodiny.