Čo nás čaká

September    

  12.9. rodičovské stretnutie 17.00hod

  22.9. exkurzia mravčekov do jablkových sadov (dopoludnia)

Október 

  3.10. brigáda rodičov na školskom dvore

 19.10. Deň rodiny a školy (spoločné aktivity a púšťanie šarkanov, tekvičky)

November

  Divadielko pre deti podľa ponuky

  Kurz korčuľovania – termín presunutý na február 06.02. – 10.02.2023

December

  6.12. Mikuláš v MŠ

  13.12. pečenie medovníkov s deťmi

  14.12. Lucia – zdobenie medovníkov, besiedka pre rodičov

  Vianoce v MŠ

  Od 23.12.  vianočné prázdniny