Príprava dieťaťa na vstup do materskej školy

Zápis do MŠ k školskému roku 2023/2024 sa bude konať v mesiaci máj. Konkrétne informácie o zápise včas zverejníme. Ak uvažujete o zápise Vášho dieťaťa do MŠ, venujte pozornosť tomuto oznamu.

Kedy a ako sa pripravovať na škôlku?

Nástupom dieťaťa do škôlky sa radikálne mení situácia v rodine, začína sa adaptácia dieťaťa na nové prostredie bez prítomnosti rodičov a rovnako rodičia prežívajú strach a obavy o svoje dieťa. Tieto zmeny ľahšie zvládnete, ak sa včas a vhodne pripravíte. 

S dieťatkom treba hovoriť o škôlke v dostatočnom predstihu. Vysvetliť mu, že rodičia chodia do práce a deti chodia do škôlky. Hovorte o škôlke len pozitívne a v dobrom. V žiadnom prípade dieťa škôlkou nestrašte. Vetami typu: „Však počkaj, v škôlke to budeš musieť zvládnuť sám. V škôlke ti nikto nebude pomáhať. Škôlka ťa naučí…“ vyvoláte u dieťaťa zbytočný strach a s tým spojenú nervozitu a plač. A to predsa nechcete. A verte, nechcú to ani pani učiteľky, ani ostatné deti. 

O škôlke začnite hovoriť s dieťaťom ihneď, ako sa rozhodnete, že dieťa do škôlky prihlásite. Hovorte mu, čo tam bude robiť, že sa bude hrať, že si nájde nových kamarátov, budú tam pani učiteľky, tety upratovačky a kuchárky, ktoré sa budú o neho starať. Nezabudnite mu pripomínať, že po škôlke pre neho prídete a bude robiť všetky spoločné činnosti ako doteraz. Dieťa tak nebude mať pocit, že ho do škôlky odkladáte navždy. Určite sa okolo škôlky prechádzajte, najmä v čase, keď sú deti s pani učiteľkami na dvore a pozorujte spolu ich hry. Rozprávajte sa s dieťaťom o škôlke, o nových veciach a o tom, čo môže dieťa očakávať, podporte ho, nech sa pýta na čokoľvek, čo ho zaujíma. 

Prispôsobujte domáci režim dňa režimu dňa v škôlke. Po príchode do škôlky (do 8.00 h) sa deti v triedach hrajú voľné, či námetové hry, po hrách si zacvičia. Nasleduje desiata a cielené vzdelávacie aktivity. Približne o 10.00 hodine idú deti na vychádzku, alebo sa školský dvor. Po dobrom obede, ktorý nám navaria naše skvelé pani kuchárky idú deti oddychovať. Prezlečú sa do pyžama, ľahnú do mäkkých periniek a pani učiteľka im prečíta rozprávku. Popoludní po olovrante, ktorý je o 14.30h odchádzajú deti postupne domov. 

Okrem prispôsobovania režimu dňa je dôležité učiť dieťa sebaobsluhe. Pri nástupe 3-ročného dieťaťa sa očakáva určitá miera samostatnosti v:

  • obliekaní a vyzliekaní,
  • odkladaní vecí a hračiek na poriadok,
  • hygiene (odučenie od plienok, umývanie rúk mydlom, umývanie tváre po jedle, vyhŕňanie rukávov pri umývaní, používanie toaletného papiera po malej potrebe),
  • jedení s lyžičkou, prípadne s vidličkou,
  • pití z pohára. 

V neposlednom rade je dôležité do procesu prípravy na škôlku zapojiť babky, tety, susedky…využite ich pomoc na  to, že sa dieťa naučí zotrvať určitý čas bez mamy, či otca.