Aktuality

Prevádzka v čase sviatkov – upravené 18.12.2020

Prevádzka MŠ v čase sviatkov bude prerušená od 23.12.2020 – 7.1.2021. Nástup detí je 8.1.2021.

Upravené:

Rozhodnutie ministra z 11.12.2020 (https://www.minedu.sk/25863-sk/rozhodnutie-ministra-z-11-12-2020/) mení termín školských prázdnin od 21.12.2020- 8.1.2021. Napriek tomu prevádzka MŠ bude prerušená tak, ako je udané vyššie. Prosíme Vás, aby ste si oddnes najneskôr do štvrtka do 15.00 hodiny odhlasovali deti zo stravy v dňoch 21.12.,22.12. ( 8.1.2021 pôjde odhlasovať až budúci týždeň), ak MŠ v týchto termínoch nepotrebujete. V prípade nižšieho záujmu o MŠ budú deti z jednotlivých tried spájané. 

Sledujte prosím našu web stránku a FB stránku, pretože usmernenia a rozhodnutia ministra môžu byť zo dňa na deň zmenené.  

Upravené 18.12.2020

Vzhľadom na malý záujem o MŠ bude počas školských prázdnin v prevádzke jedna trieda – motýliková trieda. Zároveň žiadame rodičov, aby zvážili potrebu MŠ v prípade, že  počas prázdnin čerpajú dovolenku, alebo MD. Minimalizovanie vzájomných kontaktov ochráni Vás aj nás. 

Zmena prevádzky MŠ

Prevádzka MŠ bude od januára 2021 v čase od 07.00 hodiny – 16.30 hodiny.

Zmeny týkajúce sa „školného“ a režijných nákladov od 1.1.2021

Vážení rodičia,

dávame Vám do pozornosti pripravovanú zmenu týkajúcu sa výšky „školného“ (príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modry) od nového roka. Suma školného bude jednotná pre všetky deti, a to vo výške 46€/mesiac. Zmena bude aj v platbe režijných nákladov zo 6€ na 7€.

Bližšie informácie nájdete tu:

https://modra.sk/assets/File.ashx?id_org=700032&id_dokumenty=8678

Pozor zmena v odhlasovaní a prihlasovaní stravy

Vážení rodičia!

Prosíme Vás, ak nie je prítomné Vaše dieťa v materskej škole, aby ste ho poctivo ohlásili z obeda.

Odhlasovanie a prihlasovanie na stravu: www.eskoly.sk

Program je nastavený na odhlasovanie, prihlasovanie, deň vopred do 14.00 hod. potom nie je možné sa odhlásiť, prihlásiť. Cez víkend sa nedá prihlasovať ani odhlasovať, len cez pracovné dni.