Aktuality

POZOR ZMENA

Vážení rodičia, 

v súvislosti s pandemickou situáciou a novými nariadeniami, ktoré zakazujú premiešavanie detí jednotlivých tried, mení sa prevádzka MŠ od pondelka 29.11.2021 do odvolania nasledovne:

7.00 – 16.30h.

 

Zelená fáza

Materská škola je v rámci školského semafora od 8.11. v zelenej fáze. 

Vianočné prázdniny

Materská škola plánuje v čase vianočných prázdnin prerušenie prevádzky v čase od 23.12.2021 do 07.01.2022. 

Tekvičková výstava

Vážení rodičia, milé deti,

vzhľadom na súčasné usmernenia a opatrenia súvisiace s ochorením Covid-19, sa nebude konať tradičná Tekvičková slávnosť. 

Aby sme sa ale aspoň trošku potešili z nádhernej farebnej jesene, vyhlasujeme TEKVIČKOVÚ VÝSTAVKU. 

Počas jedenných prázdnin vyrežte s deťmi tekvičku a prineste nám ju kedykoľvek počas týždňa po sviatkoch. Výstavku si vytvorí každá trieda na svojom dvore. 

Prajeme príjemnú tekvičkovú zábavu Dekoracia Xecco 2332, Tekvica svietniková, keramika, 30 cm

Oranžová fáza

Školský semafor v MŠ sa od 26.10. prepol do oranžovej fázy, nakoľko máme jeden prípad pozitívne testovaného zamestnanca. 

Karanténa pre mravčekovú triedu

Vážení rodičia oznamujeme Vám, 

že mravčeková trieda je od zajtra 21.10. do stredy 27.10. vrátane v karanténe z dôvodu účasti dnes pozitívne testovanej  študentky na pedagogickej praxi, ktorá sa uskutočnila v utorok, 19.10.2021.

 

Vážení rodičia

Dňa 07.09.2021 v utorok o 17.00 hodine sa uskutoční rodičovské združenie. Hromadné rodičovské zahájime v átriu pri Slniečkovej triede a potom budeme pokračovať v jednotlivých triedach. 

Vaša účasť je nutná.

 

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

Milí rodičia, milé deti,

prázdniny sa nám čochvíľa skončia a opäť začneme chodiť do našej škôlky. Strechu nám opravili, steny máme namaľované a hračky upratané. Ešte zopár malých úprav a 2.9. vo štvrtok môžeme začať.

Prvý deň treba priniesť tlačivo o bezpríznakovosti, ak si ho viete doma vytlačiť, nech sa páči, tu je: písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ak nie, nájdete si ho ráno v skrinke. Toto vyhlásenie nám budete opakovane dávať, ak dieťa vymešká 3 a viac po sebe nasledujúcich dní. 

Predškoláci, vy nezabudnite, že škôlka je už pre vás povinná, preto sem treba chodiť pravidelne. Ak ochoriete  a budete doma viac ako 3 dni, prinesiete od pani doktorky potvrdenie o chorobe. Ak sa vyskytnú iné dôvody, prečo nemôžete do škôlky prísť, prinesiete nám toto potvrdenie: Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole.

Iné dôvody sú napríklad:

– mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,
– náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,
– mimoriadne udalosti v rodine (pobyt u babky, dovolenka a pod.) alebo
– účasť dieťaťa na súťažiach.

Menné zoznamy detí budú prvý deň na vstupných dverách každej triedy.

Tešia sa na Vás všetky pani učiteľky a celý kolektív MŠ.

Prevádzka MŠ je od 6.30 h  – 17.00 h.

Brigáda v škôlke

Vážení rodičia a priatelia školy,

rekonštrukcia strechy ešte pokračuje, ale maľovanie v budove pomaly finišuje (momentálne je na cca 80%  vymaľované) a preto od pondelka 2.8.  začíname s upratovaním tried. Kto má čas a chuť, môže priložiť ruku k dielu v čase od 6 – 14 hodiny. 

Potrebné je, aby ste si okrem chuti pomôcť prinieli vedrá, handry a handričky. 

Teší sa na Vás celý kolektív materskej školy. 

Rodičovské stretnutie pre novoprijaté deti

Vážení rodičia novoprijatých detí od septembra 2021,

rodičovské stretnutie spolu s deťmi sa uskutoční dňa 29.06.2021 (utorok), od 16.30 h – do 17.00 h v mravčekovej triede (symbol triedy je na dverách). 

Program:

  • prehliadka vnútorných priestorov,
  • odovzdanie dokumentácie, 
  • základné informácie o organizácii a prevádzke MŠ.